all-seater


all-seater
['o:l'si:të:] adj. sport- pa vende në këmbë (stadium)

English-Albanian dictionary. 2013.